TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Kort tillægsform

 
 
Hedder det Stolene blev malet eller Stolene blev malede? - Kort tillægsform (præteritum participium) er en bøjningsform af udsagnsord (verber) der ender på –t eller –et, -e eller –ede, fx spist, pudset, spiste, pudsede. Men når man bruger participiumsformen som et tillægsord i flertal (adjektiv i pluralis), kan man komme i tvivl om endelsen. I dette notat kan du læse om hvilken form du skal vælge.
 
 
 
 
Kort tillægsform -  -t eller -ede.
Udsagnsordenes participiumsform fungerer som et tillægsord (adjektiv), det vil sige at ordene bøjes i bestemt form og flertal (pluralis). Det hedder altså:
UBESTEMT FORM ENTAL
·  en lejet bil
·  et ledigt job
·  en vedhæftet fil
·  et hørehæmmet barn
BESTEMT FORM ENTAL
·  den lejede bil
·  det ledige job
·  den vedhæftede fil
·  det hørehæmmede barn
FLERTAL
·  de lejede biler
·  de ledige job
·  de vedhæftede filer
·  de hørehæmmede børn
 
Handling eller tilstand?
Står participiet efter være eller blive, er der tit en lille betydningsforskel på om det er bøjet eller ubøjet. 
 
Handlingsforløb – ubøjet form
Man bøjer ikke participiet i flertal, men bruger t-formen når det drejer sig om en handling eller et handlingsforløb. 
EKSEMPLER PÅ BRUG AF T-FORMEN
Cyklerne er blevet stjålet.
(Dvs. der er en eller flere som har stjålet cyklerne, proces).

Alle pengene er blevet brugt.
(Dvs. der er en eller flere der har brugt pengene, proces).

Stolene blev malet.
(Dvs. stolene blev påført maling, proces).

Papirerne er fotokopieret.
(Dvs. papirerne er blevet placeret i en kopimaskine og mangfoldiggjort, proces).

Sømmene er brugt.
(Dvs. sømmene er blevet hamret i væggen, proces).
I en del tilfælde kan det være svært at afgøre om der er tale om en proces eller en tilstand. Nogle gange må man selv afgøre om det man – især - skriver om, er en proces eller en tilstand.

Læg mærke til at når der står, eller når du kan indsætte ordet bliver/blev/blevet, drejer det sig altid om et handlingsforløb. Når det drejer sig om ret handlingsforløb, skal du bruge ubøjet form. 
 
Huskeregel - indsæt blevet eller tilføj af
Hvis du kan indsætte et blevet eller tilføje et af + en person, skal du normalt bruge t-formen.
EKSEMPLER
Nu er adgangskoden igen ændret. 
=  Nu er adgangskoden igen blevet ændret.

Adgangskoden til hoveddøren er ændret.
=  Adgangskoden til hoveddøren er ændret af hendes chef.
 
Tilstand – bøjet form 
Når det drejer sig om en tilstand, skal du bruge den bøjede form. Det vil sige at du bøjer participiet og bruger e-formen eller ede-formen når du betegner en tilstand eller egenskab.
EKSEMPLER PÅ BRUG AF E- ELLER EDE-FORMEN
·  Cyklerne er stjålne.
·  Sedlerne er meget brugte.
 
Huskeregel – indsæt meget
Hvis man kan indsætte meget eller temmelig, ret, totalt, smadder-, død- eller en anden gradsangivelse er der tale om en tilstand. Derfor skal man bruge bøjet form, dvs. e- eller ede-formen. Det gælder fx i 
Cyklerne er (meget) stjålne.
(Det vil sige at cyklerne er i den tilstand at de er stjålne og fx klar til afhentning på politigården).

Udsagnsord i kort tillægsform (præteritum participium) kan altså enten betegne en handling eller en tilstand. Hvis det betegner en handling, skal man bruge t-formen, fx: 
Kontorerne er lukket.
Her er det vigtigt at det er en person der har lukket kontorerne, der er altså én der har udført handlingen at lukke dem. 

- Hvis meningen i stedet er at kontorerne nu er lukket, så er det tilstanden der er det vigtige, og så er det korrekt at bruge e-formen: 
Kontorerne er lukkede.
 
Hvorfor skal man det?
Valget mellem den bøjede og ubøjede form afhænger af betydningen. Når det handler om en proces, skal man vælge ubøjet form.
 
Undtagelser
Nogle gange kan man alligevel godt bruge t-formen – uanset om der er tale om en handling eller en tilstand. Det er nemlig meget almindeligt i talesprog, og derfor er det også blevet korrekt i skriftsproget.

Det er altså korrekt at skrive kontorerne er lukket – uanset om der er tale om en handling eller en tilstand.
 
Så i mange tilfælde er den ubøjede form blevet korrekt i skriftsproget uanset om der er tale om en handling eller en tilstand:
KORREKT BRUG AF DEN UBØJEDE FORM
- BÅDE VED EN HANDLING ELLER EN TILSTAND
·  Alle deres biler er lejet (eller lejede).
·  Begge deres piger er adopteret (eller adopterede). 
 
T-formen er især almindelig når udsagnsordet i kort tillægsform (præteritum participium) indgår i en fast forbindelse med et forholdsord, fx: 
EKSEMPLER HVOR DEN KORTE TILLÆGSFORM INDGÅR I EN FAST FORBINDELSE MED ET FORHOLDSORD
·  Vi er nødsaget (nødsagede) til at aflyse mødet.
·  De var irriteret (irriterede) over larmen.
·  Vi var henrykt (henrykte) over forslaget.
·  Børnene var velfornøjet (velfornøjede) med solskinsvejret.
 
Valgfriheden mellem bøjet og ubøjet form hænger sammen med sprogbrugen. I mange tilfælde bøjer man ikke - dvs. man bruger t-formen - uanset om der er tale om en handling eller en tilstand. Det sker især når den korte tillægsform indgår i en hyppig fast forbindelse med et forholdsord. Derfor kan man i disse tilfælde også vælge at bruge den ubøjede form selvom der er tale om en tilstand. Begge former er korrekte.
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.