TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Store eller små

 
 
I dansk skriver vi langt de fleste ord med små bogstaver. For man skal skrive med små bogstaver medmindre der er en særlig grund til at skrive med store. Det er hovedreglen. Men af og til bliver man i tvivl om det nu skal være det ene eller det andet. – Læs mere om store eller små bogstaver i dette notat, og hør mere om de flere forskellige funktioner de store bogstaver har. De to vigtigste er som navnemarkør og start- eller begyndelsesmarkør.
 
 
 
 
De vigtigste 10 regler
Her kommer de vigtigste 10 regler for hvornår man skriver med henholdsvis store eller små bogstaver - og andre vigtige ting.
  1.  Brug stort bogstav når noget nyt begynder.

  2.  Brug stort begyndelsesbogstav i navne.

  3.  Brug lille begyndelsesbogstav i de fleste titler.

  4.  Brug stort begyndelsesbogstav i tiltaleordene De, Dem, Deres og I og lille begyndelsesbogstav i du, dig, din, dit, dine, jer og jeres.

  5.  Brug lille begyndelsesbogstav i månedsnavne og ugedage.

  6.  Brug stort begyndelsesbogstav i bogtitler og andre ”kunstneriske” titler.

  7.  Brug stort begyndelsesbogstav i navne på religiøse og mytologiske skikkelser.

  8.  Brug lille begyndelsesbogstav i betegnelser på kirkelige og nationale højtider og festdage.

  9.  Brug valgfrit stort eller lille begyndelsesbogstav i navne på historiske begivenheder.

10.  Brug stort begyndelsesbogstav i navne på bygninger, monumenter, mindesmærker.
 
 
1. Brug stort bogstav når noget nyt begynder
 
Første ord i en tekst, fx i et brev, en bog, en avis eller en annonce, skal man skrive med stort begyndelses-bogstav. Den regel gælder også når man begynder på et nyt kapitel eller et nyt afsnit i en tekst.
 
Skriv med stort i begyndelsen på en tekst eller efter et afsnit i en tekst
EKSEMPLER
Kære kunde
Tak for din indbetaling. Vi håber du får stor glæde af dit nye abonnement.


Det var så grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk aften; det var også den sidste aften i året, nytårsaften.
 
Skriv med stort efter punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn. 

Når et punktum afslutter en sætning, skal det første bogstav efter punktummet være med stort, fx:
EKSEMPLER
I dag kom vi til tiden. Det var skønt.
(Skriv med stort efter punktum).

Hvad er der sket? Det vil jeg gerne høre mere om. 
(Skriv med stort efter spørgsmålstegn).

Det er da for galt! Nu må du lige tage dig sammen.
(Skriv med stort efter kolon når der kommer en helsætning efter).
 
Hvorfor gør man det?
Store bogstaver markerer begyndelsen på noget nyt, derfor skal man bruge store bogstaver ved tekstbegyndelser.
 
Undtagelser
Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav, skriver man altid med lille selvom de markerer begyndelsen på noget nyt, fx dB og pH.
 
Punktum markerer ikke altid at en sætning slutter
Der kan godt være et eller flere punktummer uden at sætningen slutter, og så skal der ikke være stort bogstav efter punktummet. Det sker fx når der er punktum efter en forkortelse uden at sætningen er slut, fx:
Havskildpadder osv. har Bjørn aldrig set.
 
 
2. Brug stort begyndelsesbogstav i navne
 
Brug stort begyndelsesbogstav i egennavne (proprier).

 
EKSEMPLER PÅ EGENNAVNE
·  Nordeuropa
·  Brugsen
·  Region Syddanmark
·  Rundetårn
·  Statsministeriet
·  Nordpolen
·  Norden
·  Vesten
·  Det Fjerne Østen.
 ii 
Brug stort begyndelsesbogstav i navne på personer, herunder fornavne, mellemnavne, efternavne, øgenavne, kælenavne og tilnavne, fx:
EKSEMPLER PÅ NAVNE PÅ PERSONER
·  Anna Feline
·  Peter Overgård
·  Hansen
·  Putte
·  Børge Braktud
·  Kirsten Giftekniv
·  Thorkil Livrem
·  Valdemar Sejr.
 
Hvis et navn består af flere ord, skal der bruges stort bogstav i alle de betydningsfulde ord i navnet. ”Betydningsfulde ord” er tillægsord og navneord.
EKSEMPLER PÅ EGENNAVNE MED "BETYDNINGSFULDE ORD"
·  Vestre Landsret
·  Margrethe den Anden
·  Alexander den Store
·  Foreningen til Indførelse af Obligatorisk Vinterbadning
·  Leif den Lykkelige
·  Greven af Monte Cristo
·  Det Hvide Hus
·  Den Himmelske Freds Plads.
Et kendeord (en artikel) der står som første ord i et flerleddet navn, skriver man dog med stort begyndelsesbogstav, fx:
EKSEMPLER
·  De Kanariske Øer
·  Det Røde Hav
·  Den Europæiske Union
·  Det Kongelige Teater
·  Det Konservative Folkeparti.
 
Navne på offentlige institutioner
Navne på offentlige institutioner skriver man med stort, fx:
EKSEMPLER:
·  Folketinget
·  Undervisningsministeriet
·  Statsministeriet.
 
Uofficielle kaldenavne
Uofficielle kaldenavne skriver man også med stort, fx Metal i stedet for Dansk Metalarbejderforbund.

Bemærk at betegnelser som ministeriet, instituttet og forbundet normalt skrives med lille.
 
Afledninger til egennavne
Afledninger til egennavne (proprier) skriver man normalt med lille, fx:
EKSEMPLER:
·  københavner
·  skanderborggenser
·  grundtvigianer
·  buddhist.
 
Sammensætninger med egennavne som i sig selv er et egennavn
Sammensætninger med egennavne som i sig selv er et egennavn, skriver man med stort begyndelsesbogstav.
EKSEMPLER:
·  Vestamager
·  Sommerdanmark
·  Storkøbenhavn
·  Farøbroen
·  Vestsjælland
·  Udkant(s)danmark
·  Forbudssverige.
 
Sammensætninger med egennavne som ikke i sig selv er et navn
Sammensætninger med egennavne som ikke i sig selv er et navn, kan man valgfrit skrive med lille eller stort begyndelsesbogstav.
EKSEMPLER:
·  Middelhavssalt - eller - middelhavssalt
·  Oslorejse - eller - oslorejse
·  Mandelafilm - eller - mandelafilm
·  Odenseafdelingen - eller - odenseafdelingen
·  Afrikakyndig - eller - afrikakyndig
·  Mozartbegejstret - eller - mozartbegejstret.
I fast indarbejdede sammensætninger med et egennavn som førsteled anbefales det dog at skrive med lille begyndelsesbogstav, fx:
EKSEMPLER:
·  danmarkshistorie
·  dannebrogsflag
·  folketingsvalg
·  højesteretsdommer
·  middelhavssalt
·  tychobrahesdag.
 
3. Brug lille begyndelsesbogstav i de fleste titler
 
De fleste titler og stillingsbetegnelser skriver man med lille begyndelsesbogstav både når man bruger dem i tiltale og i omtale.
 
Eksempler på titler og stillingsbetegnelser med lille begyndelsesbogstav
EKSEMPLER:
·  Vores nye lærer hedder Maria.
·  Velkommen til direktør Andersen.
·  På fredag har vi et møde med art director-assistent Signe Lund.
·  Alle siger at direktøren er en venlig mand.
·  Derefter følger et oplæg ved cand.mag. Lars Larsen.
·  De talte med grevinde Alexandra.
Enkelte titler skriver man dog med stort
EKSEMPLER:
·  Hendes Majestæt Dronningen
·  Deres Kongelige Højhed Prinsen
·  Deres Excellence.
 
4. Begyndelsesbogstav i tiltaleordene 
 
Brug stort begyndelsesbogstav i tiltaleordene De, Dem, Deres og I og lille begyndelsesbogstav i du, dig, din, dit, dine, jer og jeres. Tiltaleordene I og De skriver man med stort begyndelsesbogstav. Og bøjningsformerne Deres og Dem skriver man også med stort begyndelsesbogstav. Alle andre tiltaleord skriver man med lille, dvs. du, dig, din, dit, dine, jer, jeres og også de gamle tiltaleord eder og eders.
EKSEMPLER:
·  Har I fået indbydelsen?
·  Kommer du snart?
·  Husk jeres koncertbilletter.
·  Kommer De snart, fru Jensen?
 
5. Brug lille begyndelsesbogstav i månedsnavne og ugedage
 
Månedsnavne og ugedage skriver man med lille begyndelsesbogstav i dansk, altså marts og juni, søndag og fredag.
 
6. Brug stort begyndelsesbogstav i bogtitler og andre ”kunstneriske” titler
 
I bogtitler og andre ”kunstneriske” titler, fx navne på film, teaterstykker, malerier, skulpturer, kompositioner, sange osv. skriver man altid med stort begyndelsesbogstav i det første ord. Det gælder også selvom det første ord er et kendeord. Derudover kan de ”mere betydningsfulde” ord valgfrit skrives med stort eller lille fx:
EKSEMPLER:
·  Bibelen
·  Måneskinssonaten
·  Gamle testamente eller - Gamle Testamente
·  Den lille havfrue eller - Den Lille Havfrue
·  Figaros bryllup eller - Figaros Bryllup
·  Den signede dag eller - Den Signede Dag

I år er det 70 år siden, Den Lille Prins af Antoine de Saint-Exupéry blev udgivet for første gang
eller - 
I år er det 70 år siden, Den lille prins af Antoine de Saint-Exupéry blev udgivet for første gang.

Den Flyvende Hollænder er en opera med musik og libretto af Richard Wagner
- eller - 
Den flyvende hollænder er en opera med musik og libretto af Richard Wagner.
 
7. Brug stort begyndelsesbogstav i navne på religiøse og mytologiske skikkelser
 
Navne på religiøse og mytologiske skikkelser mv. skriver man med stort fx:
EKSEMPLER:
·  Gud
·  Faderen
·  Sønnen
·  Djævelen
·  Buddha
·  Allah
·  Zeus
·  Venus
·  Freja
·  Fenrisulven
·  Midgårdsormen.
 
8. Brug lille begyndelsesbogstav i betegnelser på kirkelige og nationale højtider og festdage
 
Betegnelser på kirkelige og nationale højtider og festdage mv. skriver man med lille fx:

Dog skriver man med stort i egennavnene Kristi og Mariæ i Kristi himmelfartsdag og Mariæ bebudelsesdag.
EKSEMPLER:
·  påske
·  pinse
·  store bededag
·  jul
·  nytår
·  juleaften
·  nytårsaften
·  grundlovsdag
·  mortensaften
·  sankthansaften
·  ramadan
·  yom kippur.
 
9. Brug valgfrit stort eller lille begyndelsesbogstav i navne på historiske begivenheder
 
Navne på historiske begivenheder mv. kan man valgfrit skrive med stort eller lille begyndelsesbogstav, fx:
EKSEMPLER:
·  reformationen eller - Reformationen
·  den franske revolution eller - Den Franske Revolution
·  besættelsen eller - Besættelsen
·  anden verdenskrig eller - Anden Verdenskrig
·  grevens fejde eller - Grevens Fejde.
 
10. Brug stort begyndelsesbogstav i navne på bygninger, monumenter og mindesmærker
 
Navne på bygninger, monumenter, mindesmærker osv. skriver man med stort, fx:
EKSEMPLER:
·  TV-Byen
·  Børsen
·  Aarhus Rådhus
·  Grædemuren
·  Triumfbuen
·  Statens Museum for Kunst
·  Roskilde Domkirke
·  Tilst Kirke.
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.