TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

´ Accenttegn

 
 
På dansk har vi kun ét accenttegn, nemlig accent aigu. I Retskrivningsordbogen har det ligefrem fået navnet accenttegn.
Accenttegn bruges hovedsageligt til at markere at der er tryk på en stavelse, og accenten står altid over vokalen, fx
én, ét, hér, dér, dét og dén.
 
 
 
 
Accenttegn eller accent grave?
Forskellen på accenttegnet og accent grave er at accenttegnet (aigu) går skråt opad fra venstre mod højre (´), mens accent grave går skråt nedad fra venstre mod højre (`).

Du kan kende accentegnet på at det næsten kun bruges over bogstavet e, fx i dén. Accent grave kan efter reglerne i Retskrivningsordbogen fra 1986 ikke længere bruges i nogen danske ord – bortset fra navne. Indtil 1986 skulle eller kunne man bruge accent grave i ca. 15 ord over bogstavet a, fx i:
I dag må der altså ikke være accent grave over a.
3 pakker gær à 1 kr.

Den korrekte skrivemåde er:
3 pakker gær a 1 kr.
 
Accenttegnet er et valgfrit fremhævelsestegn
Accenttegnet er et fremhævelsestegn, og det bruges især til at vise at en stavelse har stærkt tryk, og det bruges næsten kun over bogstavet e som i fx én, kupé, brodér. Siden Retskrivningsordbogen fra 1986 har det været valgfrit om man vil bruge accenttegn eller ej. Og i ord som tidligere skulle have accent, fx idé - er det nu valgfrit, og man kan vælge mellem idé/ide.

Med andre ord er accenttegnet et hjælpemiddel som man kan bruge hvis man har behov for det for at undgå misforståelser og fejllæsninger. Men i princippet kan du klare dig helt uden accenttegn og alligevel skrive fuldt korrekt.
 
Accenttegn i et og herz
I dansk bruger vi især accenttegnet til at markere at der er et særligt tryk på en stavelse, fx i ordene et og her, fx:
Dér var ingen ballade
(over for: Der var ingen ballade).

Signe har kun én hamster
(over for: Signe har kun en hamster).
Det er mest nødvendigt at bruge accenttegnet, hvis du ved at bruge det kan undgå en misforståelse. Men accenttegnet kan du også bruge som en slags ”servicetegn” - også hvor det egentlig er umuligt at fejllæse sætningen, fx:
Josefine er altid én af de sidste.
 
Accenttegn i bydemåde
Bydemåde kan vi også markere med accenttegn – for at gøre betydningen af ordet tydeligere.
 
Man sætter især accenttegn i ord der ender på trykstærkt -er, og som ellers falder sammen med andre ord, fx navneord:
BYDEMÅDE ELLER NAVNEMÅDE
levér eller lever en lever
notér eller noter flere noter
brodér eller broder en broder
 
Accenttegn i fremmedord
Accenttegnet kan man også bruge i nogle fremmedord med to eller flere stavelser, det er valgfrit. Accenten er især til hjælp for læseren i de ord der ellers kan forveksles med andre ord eller ordformer, fx:
allé, dublé, entré, passé, puré og rosé.

Men man kan også bruge accenttegn i andre ord som vi ikke kan forveksle, fx:
idé, kupé, negligé, odyssé, resumé og varieté.
 
Accenttegn i bøjningsformer
Ord som kan have accenttegn i ubøjet form, fx: 
allé, kupé og idé,
kan også have accent i bøjningsformerne – det er valgfrit.
en allé, alléen eller en alle, alleen
en kupé, kupéen eller en kupe, kupeen
en idé, idéen eller en ide, ideen
 
Vær opmærksom på at før Retskrivningsordbogen fra 1986, måtte man ikke bruge accenttegn i den slags bøjningsformer. Men fra 1986 er det blevet valgfrit om man vil bruge accent i den ubøjede form.
 
Accenttegn i sammensætninger osv.
Når et ord som kan skrives med accenttegn er en del af et andet ord – en sammensætning – kan det også skrives med accenttegn, fx:
entrédør, rosévin, attachétaske, rygekupé, idémæssig og puréagtig.
 
Accenttegn til at lette læsningen
Man kan altid bruge accenttegn hvis man på den måde kan lette læsningen eller kan undgå forvekslingsmuligheder, fx:
Eleverne stód op under hele turen.
Gæsterne fór ned ad trappen.
Jeg skal nok stå fór mens du klæder om.
Dét må dú klare.
Hans har aldrig fornærmet ós.
 
Dog skal man være varsom med at bruge accenttegn i disse tilfælde, og accenttegn over Å/å bør man helt undgå.
 
Accenttegn i navne
Som nævnt er der ikke noget ord der skal skrives med accenttegn. Men denne regel gælder kun for almindelige ord – ikke for navne.

Hvis fx en person eller en virksomhed bruger accenttegn i sit navn, så skal du naturligvis respektere dét og fx skrive:
René eller Honoré.
 
HUSKEREGEL
•  På dansk har vi kun ét accenttegn, nemlig accent aigu (´).

•  Accenttegnet (´) må ikke forveksles med accent grave (`).

•  Accent grave (`) kan efter reglerne i Retskrivningsordbogen fra 1986 ikke længere bruges i nogen danske ord – bortset fra navne.

•  Accenttegnet er et fremhævelsestegn, og det bruges især til at vise at en stavelse har stærkt tryk, og det bruges næsten kun over bogstavet e som i fx
én, kupé, brodér.
3 pakker gær à 1 kr.

Det skal være:
3 pakker gær a 1 kr.

Det var en rigtig god ide.

Det er ukorrekt, man skal skrive:
Det var en rigtig god idé.
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.