TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Et eller flere ord

 
 
Dette notat handler om hvornår man skal skrive i ét ord, og hvornår man skal skrive i to eller flere ord. Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord.
Hedder det fx computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle eller produktudvikle,  discountpriser  eller discount priser, senildement eller senil dement? Og er han ekspert inden for it eller indenfor it? Her får du en kort gennem-gang af de vigtigste råd og regler.
 
 
 
 
Et svært problem
For et af de virkelig svære problemer i dansk retskrivning er hvornår man skal skrive i ét ord, og hvornår man skal skrive i to ord. – Det er et område hvorpå der begås mange fejl - og det gælder både mht. grove fejl og næsten betydningsløse fejl. Det bliver af mange fx regnet for en grov fejl at skrive et sammensat navneord som fx senildement i to ord: senil dement (ukorrekt), mens man valgfrit kan skrive indenfor i stedet for inden for i en sætning som har en styrelse – det vil populært sagt sige at der kommer noget bagefter:

Han er ekspert inden for / indenfor it.
 
Sammensatte ord 
skal skrives i ét ord
På dansk skal sammensatte ord skrives i ét ord fx:
KORREKT I ÉT ORD
computerekspert
produktudvikle
discountpriser
senildement
fakturadato
systemanalyse
UKORREKT I TO ORD
computer ekspert
produkt udvikle
discount priser
senil dement
faktura dato
system analyse
 
Forskellig udtale
Som regel kan man høre om et ord skal skrives i ét eller flere ord. Når der er mere tryk på det første led end på det andet led, skal det skrives i ét ord. Det er nemlig et grundlæggende princip i dansk retskrivning at vi – i modsætning til fx engelsk – skriver sammensatte ord i ét ord. Enhver indfødt dansker kan uden videre høre om en ordforbindelse udtales som ét ord – og altså skal skrives i ét ord, eller om den udtales med flere ord – og dermed også skal skrives i flere ord. Det betyder at du kan høre om et ord skal skrives i ét eller flere ord. For sammensætninger og ikke-sammensætninger udtales nemlig forskelligt.

Nogle gange giver det ganske enkelt en betydningsforskel om man skriver i ét eller flere ord, fx:
SAMMENSÆTNING
en billigbog
en tysklærer
en lilletromme
en lillehjerne
en stormagt
en vådserviet
IKKE- SAMMENSÆTNING
en billig bog
en tysk lærer
en lille tromme
en lille hjerne
en stor magt
en våd serviet
Forskellen ligger i trykket. Ordene til venstre har stærkest tryk på det første ord, mens ordene til højre har lige stærkt tryk på første og andet ord.
 
LANGE SAMMENSÆTNINGER SKRIVES I ÉT ORD
ansvarsforsikringspolice
tjenestemandsansat
spørgeskemaudfyldningsvejledning
mobiltelefonforhandler
SAMMENSÆTNINGER MED ENGELSKE ORD ELLER MED NAVNE SKRIVES OGSÅ I ÉT ORD
webredaktør
businesstype
teambuildingkursus
Aarhusborgmester
 
To udtaler – to skrivemåder
I nogle få tilfælde kan en ordforbindelse udtales med forskelligt tryk uden at betydningen ændres. I de tilfælde er det tilladt at skrive i både ét og i flere ord:
TO UDTALER
en lettilgængelig tekst
en kæmpesucces
et tikronersfrimærke
TO SKRIVEMÅDER
en let tilgængelig tekst
en kæmpe succes
et tikroners frimærke
 
Tag grammatikken til hjælp!
Men tør du ikke helt forlade dig på dit øre, kan du også tage grammatikken til hjælp. Det er nemlig stort set kun adjektivertillægsord – der overhovedet kan stå foran andre ord og lægge sig til dem uden, at de skal skrives sammen i ét ord. Hvis fx det første af de ord, som du er i tvivl om, er et navneordsubstantiv – (og det er det for det meste) - eller et udsagnsordverbum, så skal du skrive i ét ord.
 
Styrelse eller ej?
Når forholdsordet (præpositionen) har en styrelse, skrives forbindelsen som hovedregel i to ord. Styrelsen er understreget i eksemplerne:
Hans og Grethe har altid haft svært ved at komme ud ad døren i ordentlig tid.
Plæneklipperen kører op til 6 timer på en opladning.
Vigga er cyklet hjem efter sit badetøj.
Ude fra gaden lød der et stort brag.
Vejen gik stejlt op ad bakke.
 
Indenfor eller inden for – overfor eller over for?
Nogle ordforbindelser kan valgfrit skrives i ét eller to ord hvis de bruges som forholdsord (præposition) og derfor har en styrelse – det vil populært sagt sige at der kommer noget bagefter – men de skrives i ét ord hvis de bliver brugt som adverbier (biord):
Alma kan alt indenfor (eller inden for) sociale medier.
Inspektøren står udenfor (eller uden for) døren.
Vi bor lige overfor (eller over for) tankstationen.
Nedenunder (eller neden under) os bor der en familie.
 
Styrelsen kan også stå tidligere i sætningen – og så kan man stadig valgfrit skrive i ét eller to ord, fx:

Mælk er hun ikke allergisk overfor (eller over for).
- Det vil altså aldrig være en fejl at skrive disse ord i ét ord.
 
Sådanne forbindelser kan valgfrit skrives i ét eller to ord når de har en styrelse
(dvs. bruges som præpositioner):
Stil skoene uden for eller udenfor døren!
Personalechefen kan vi ikke stille noget op over for eller overfor.
Gerda er ekspert inden for eller indenfor sit område.
Jakken hænger bag ved eller bagved døren.
De større byer kører vi altid uden om eller udenom.
Ud over eller Udover bestyrelsen var ingen med.
En del af disse forbindelser, i alt 28, vil efter regelændringen i Retskrivningsordbogen fra 2012 - valgfrit –kunne skrives i ét eller to ord når præpositionen har en styrelse, fx:
bag efter  eller  bagefter
bag i  eller  bagi
bag om  eller  bagom
bag på  eller  bagpå
bag ved  eller  bagved
inden for  eller  indenfor
inden i  eller  indeni
inden om  eller  indenom
inden under  eller  indenunder
neden for  eller  nedenfor
neden om  eller  nedenom
neden under  eller  nedenunder
oven for  eller  ovenfor
oven i  eller  oveni
oven om  eller  ovenom
oven over  eller  ovenover
oven på  eller  ovenpå
over for  eller  overfor
uden for  eller  udenfor
uden om  eller  udenom
uden over  eller  udenover
uden på  eller  udenpå
ud over  eller  udover
Som det fremgår af listen, drejer det sig i hovedsagen om forbindelser hvis første led er et biord (adverbium) der ender på -en (inden, neden, oven, uden) eller biordet bag.
 
Ingen styrelse
Når forholdsordet (præpositionen) ikke har en styrelse, skrives den i ét ord:
Stil skoene udenfor!
Bor der ingen i huset overfor?
Døren åbner udad.
Fremover må du passe bedre på din krop.
Om bagved med dig!
Han sendte bolden indover med stor kraft.
Kom indenfor!
Porten kan kun låses udefra.
Skibet tog kurs udover.
Vejen gik stejlt opad.
Du bliver nødt til at køre udenom.
 
Talord under 100 skrives i ét ord:
halvtreds,
treoghalvtreds,
treoghalvtredsindstyvende,
nitisyv,
halvanden,
femogtyve.
 
Talord over 100 skrives i flere ord:
to hundred(e),
fire hundred(e) (og)
niogtyve.
 
Husk ikke alt er lige vigtigt!
Det er ikke alle reglerne om ét eller flere ord, der er lige vigtige.
MEGET VIGTIGT
Det er meget vigtigt at du prøver at overholde reglen om, at sammensætninger som fx miljøbeskyttelse, snebold og maskiningeniør skal skrives i ét ord.
MINDRE VIGTIGT
Derimod er det IKKE så vigtigt at du også lærer og overholder reglerne for hvornår man skal skrive forskellige forbindelser af småord (biord, forholdsord osv.) i ét eller flere ord.
Mange gode og sikre skribenter har også ”rod” i deres skrivning af småordene, og risikoen for at blive regnet for én der ikke kan stave, er derfor ret lille.
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.