TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

At eller og

 
 
Vi udtaler ofte ordene at og og ens, nemlig som ’å’ som fx i ordet sok, og derfor bliver ordene ofte blandet sammen i skriftsproget.
 
 
 
 
At eller og?
I talesproget kan man ikke høre om vi siger at eller og. Det betyder at mange blander disse to ord sammen i skriftsproget. Oftest kommer vi til at skrive og hvor der skulle have stået at. 
 
UKORREKT EKSEMPEL
Næste gang du skal købe bleer til din baby, så prøv at mærk forskellen. 
KORREKT EKSEMPEL
Næste gang du skal købe bleer til din baby, så prøv at mærke forskellen.
UKORREKT EKSEMPEL
Forsøg at forklar nye kunder om vores enestående resultater med det nye produkt. 
KORREKT EKSEMPEL
Forsøg at forklare nye kunder om vores enestående resultater med det nye produkt. 
 
Brug aldrig at foran et udsagnsord i bydemåde.
 
Brug at foran en navnemåde
Her ser du nogle eksempler hvor man skal bruge at fordi det står foran en navnemåde:
·  Peter lovede at komme.
·  Kursisterne ønskede at blive bedre til at skrive.
·  De forsøgte at nå toget til Silkeborg.
·  Husk at købe mælk på vej hjem.
·  Prøv at mærke forskellen.
 
For at
Når ’å’ betyder det samme som for at, skal man normalt skrive at, men i mere uformelt sprogbrug kan man også skrive og.
· Jeg vil gå ned at spise i frokoststuen nu.
· Jeg vil gå ned og spise i frokoststuen nu.

·  Anine skal ind at læse lektier om en halv time.
·  Anine skal ind og læse lektier om en halv time.
Det kan virke lidt stift at skrive at i sætningen ovenfor, og derfor er det i dag accepteret at man vælger at skrive og når man skriver i en uformel og afslappet stil.
 
Brug at efter bydemåde
Efter bydemåder (imperativer) som fx husk, mærk og forsøg har man normalt i skriftsproget ’å’ plus navnemåde (infinitiv).
– Og i disse tilfælde bør ’å’ i overensstemmelse med hovedreglen skrives at:
·  Husk at købe mælk på vej hjem.
·  Prøv at mærke forskellen.
 
HUSKEREGEL
•    Når ’å’ står foran en navnemåde (infinitiv) skrives det som hovedregel at: 
     
     Geske lovede at ringe. 

•    Når ’å’ betyder det samme som at, skal man normalt skrive at, men i mere uformelt sprogbrug kan man også skrive og: 
     
     Julie skal ind at/og læse lektier. 

•    Ellers bruger man og når det der kommer bagefter ikke er en navnemåde:

     Sidder du stadig og spiller klaver?
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.