TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Biord med eller uden t

 
 
Dette notat handler om hvornår man skal skrive -t på biord (adverbier)?  - Mange ved det ikke, og derfor bliver det tilfældigt om de bruger –t på biord eller ej.
Da det især er biord som ender på -ig, -lig og -vis der volder problemer, vil vi gennemgå dem her.
 
 
 
 
Skal der -t på eller ej?
Prøv at se på eksemplerne her, og vurdér om der skal -t på eller ej?
Deltagerne var forhåbentlig/forhåbenligt glade for kurset.

Nu har vi endelig/endeligt nået vores mål.

Det hele er formentlig/formentligt noget værre vrøvl.
HER ER DE RIGTIGE LØSNINGER:
Deltagerne var forhåbentlig/forhåbentligt (valgfrihed) glade for kurset.

Nu har vi endelig nået vores mål.

Det hele er formentlig/formentligt (valgfrihed) noget værre vrøvl.
 
I nogle af eksemplerne er det altså valgfrit om man vil sætte –t på biordet eller ej. Den regel er der mange som ikke kender, og det er nok fordi den først blev indført i 1986 i Retskrivningsordbogen. Siden 1986 har det været tilladt at sætte –t på en del biord med endelsen -ig, -lig og -vis.
 
Biord der ender på -ig, -lig og -vis er altså problematiske når det gælder –t’et til sidst i ordet. Disse biord kan deles op i fire kategorier:
FIRE KATEGORIER FOR -IG -LIG OG -VIS:
1.    Biord - der altid skal have –t
2.    Biord - med valgfrit –t
3.    Biord - der ikke skal have –t på i bestemte betydninger
4.    Biord - der aldrig kan skrives med –t.
 
Biord - der altid skal have –t
Hvis et biord er et mådesbiord, skal det altid have –t på. Et mådesbiord er det biord der siger noget om den måde man udfører en handling på. 
SE EKSEMPLER HER:
·  Hun nikkede venligt til kursisterne (på en venlig måde).
·  Palle svarede drevent (på en dreven måde).
·  Lægen udtrykte sig meget objektivt om emnet (på en objektiv måde).
 
Biord - med valgfrit –t
Nogle biord har valgfrit –t, og dem kan man igen opdele i fire kategorier:
FIRE KATEGORIER FOR -T:
1.    Biord - der angiver tid
2.    Biord - der angiver grad
3.    Biord - der angiver sted
4.    Biord - der er dannet af tillægsord på –vis
 
Biord - der angiver tid
Du kan selv vælge om du vil sætte –t på tidsbiord.
SE EKSEMPLER HER:
·  De to møder begynder samtidig/samtidigt.
·  Medarbejderne møder altid tidlig/tidligt om mandagen.
 
Biord - der angiver grad
Du kan selv vælge om du vil sætte –t på gradsbiord:
SE EKSEMPLER HER:
·  Du gjorde mig utrolig/utroligt glad i går.
·  Det var også fordi du klarede det virkelig/virkeligt godt.
Gradsbiord lægger sig altid op ad et tillægsord for at forstærke tillægsordet, fx utrolig(t) glad, virkelig(t) godt.
– Hvis du alligevel har svært ved at se hvad der er et gradsbiord, så husk på at de tit kan udskiftes med et ord som meget.
 
Biord - der angiver sted
Du kan selv vælge om du vil sætte –t på stedsbiord.
SE EKSEMPLER HER:
·  Renoveringen af bygningen begynder udvendig/udvendigt.
·  Hvad jeg føler indvendig/indvendigt, det er min egen sag.
 
Biord - der er dannet af tillægsord på –vis
Endelig kan du også selv vælge om du vil sætte –t på biord der er dannet af tillægsord på –vis.
SE EKSEMPLER HER:
·  Det er gradvis/gradvist blevet værre med klimaet.
·  Det er kun delvis/delvist bevist om det var ingeniøren der havde lavet en fejl.
 
Biord - der ikke skal have –t på i bestemte betydninger
Nogle biord skal ikke have –t på i bestemte betydninger.
Det er ikke så mange biord der hører ind under denne regel, det drejer sig om 15 i alt:
1.    Antagelig: skal ikke have –t på når det betyder formodentlig eller sandsynligvis.

2.    Egentlig: skal ikke have –t på når det betyder i grunden eller faktisk.

3.    Endelig: skal ikke have –t på når det betyder omsider, til slut eller bare.

4.    Formelig: skal ikke have –t på når det betyder bogstaveligt talt eller næsten.

5.    Fuldkommen: skal ikke have –t på når det betyder helt.

6.    Knap: skal ikke have –t på når det betyder næsten ikke eller næsten.

7.    Ligefrem: skal ikke have –t på når det betyder minsandten.

8.    Lovlig: skal ikke have –t på når det betyder lidt for.

9.    Nær: skal ikke have –t på når det betyder næsten eller tæt ved.

10.  Pludselig: skal ikke have –t på når det betyder i det samme eller med ét.

11.  Præcis: skal ikke have –t på når det betyder fuldstændig.

12.  Samtidig: skal ikke have –t på når det betyder desuden eller også.

13.  Selvfølgelig: skal ikke have –t på når det betyder naturligvis.

14.  Stadig: skal ikke have –t på når det betyder endnu.

15.  Virkelig: skal ikke have –t på når det betyder sandelig eller egentlig.
 
Biord - der aldrig kan skrives med –t
Endelig er der nogle biord som aldrig kan have –t på. Det drejer sig om ord der kun kan bruges som biord og ikke som tillægsord.

Det er ca. 17 ord som alle ender på -ig, -lig og -vis.
  1.    Aldrig
  2.    Følgelig
  3.    Gladelig
  4.    Heldigvis
  5.    Klogelig
  6.    Muligvis
  7.    Naturligvis
  8.    Navnlig
  9.    Nemlig
10.   Rettelig
11.   Sandelig
12.   Sandsynligvis
13.   Sædvanligvis
14.   Temmelig
15.   Tilfældigvis
16.   Uheldigvis
17.   Unægtelig
 
HUSKEREGEL
Hvis du vil være sikker på altid at skrive korrekt, så sæt kun –t på mådesbiord.
 
Læs mere
Vil du læse mere om biords-t, findes der et t-leksikon i Håndbog i Nudansk eller på:

sproget.dk/raad-og-regler/sproglige-ordlister/t-leksikon 

hvor du kan slå særlig problematiske biord op. Leksikonet koncentrerer sig mest om biord som aldrig kan få –t på, eller som kun kan få –t på i visse betydninger.
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.