TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Ejefald - genitiv

 
 
Notatet her handler om hvordan man danner ejefald (genitiv) af navneord, stedord, forkortelser og om gruppeejefald. Ejefald er en endelse på navneord og stedord (substantiver og pronominer) og bruges typisk til at vise at nogen ejer noget, eller at noget tilhører nogen. 
 
 
 
 
Tre ejefaldsendelser
Vi har tre ejefaldsendelser i dansk:
1.   – s  (-s alene), fx naboens juletræ

2.   – ‘s  (apostrof + -s), fx DSB’s mange pendlere

3.   – ‘   (apostrof alene), fx Mathias’ klarinet
 
1. -s ( -s alene)
Ejefald bruger man når man vil angive et ejer- eller tilhørsforhold. Den mest almindelige måde at danne ejefald på er at sætte –s på det ord som du vil bøje i ejefald.
Man bruger endelsen –s i alle de ord som ikke er forkortelser, og som ikke ender på –s, -x eller –z:
 
Hvorfor gør man det?
På dansk udtaler man en s-lyd når man danner ejefald. Derfor tilføjer man også et s når man skriver et ord i ejefald.
EKSEMPLER
·  Rosens duft
·  Albummets sider
·  Kajs bukser    
·  Olgas madpakke
·  Naboens juletræ
·  Bachs violinkoncert
·  Magasins ledelse
·  Birgers Bodega
·  Overdirektør Schmidts kontor
Bemærk at man altså ikke bruger apostrof i den slags eksempler – heller ikke selvom det drejer sig om navne eller ordforbindelser i flere ord.
 
2. –’s (apostrof + -s)
Endelsen –‘s skal du kun bruge i forkortelser uden punktum.
EKSEMPLER PÅ EJEFALD VED FORKORTELSE UDEN PUNKTUM
·  USA’s præsident
·  Edb’s fremmarch
·  10 kg’s overvægt
·  15 cm’s mellemrum
Vær dog opmærksom på at forkortelser som ender på –s, -z eller –x , skal tilføjes en ’ (apostrof), fx:
AIDS’ mange følgevirkninger
SAS’ veluddannede kabinepersonale
 
Undtagelser – hvis forkortelsen kan udtales som et egentligt ord
Ved forkortelser der kan udtales som egentlige ord, er apostroffen valgfri, fx:
Nato's medlemslande eller Natos medlemslande
NATO's medlemslande eller NATOs medlemslande
 
Ord på –s, -x eller –z 
Man bruger apostrof til at danne ejefald på ord der ender på –s, -x eller -z, fx – uanset om bogstaverne udtales eller ej. 
 
Hvorfor gør man det?’
Indtil vi fik Retskrivningsordbogen i 2001 var det tilladt at danne ejefald af fx:
Thomas på tre forskellige måder: 
·  Thomas'
·  Thomas's 
·  Thomases
Reglen om at man altid – og kun - danner ejefald på ord der ender på -s, -x eller -z ved at tilføje en apostrof, er indført for at gøre reglerne enklere.
EKSEMPLER PÅ EJEFALD VED ORD DER ENDER PÅ -S, -X ELLER -Z
·  Thomas' tuba
·  Claus’ værelse
·  Ris’ ringe næringsværdi
·  Alex’ mange venner    
·  Inez’ smukke baby
·  En krebs’ stjernetegn 
·  Brandes’ forelæsninger
 
Ejefald ved forkortelser med punktum
Hvis vi helt slavisk skal følge Retskrivningsordbogen, må man ikke bruge apostrof efter forkortelser som slutter med et forkortelsespunktum. Forkortelser der ender med et punktum, skal derimod tilføjes –s.
EKSEMPLER PÅ EJEFALD VED FORKORTELSE MED PUNKTUM
·  10 kr.s rabat
·  Kbh.s indbyggere
·  En cand.phil.s drømmejob
 
Gruppeejefald - fælles -s til en gruppe eller en enhed
Du vil ofte komme ud for at et ejefald-s ikke hører til et enkelt ord – men en gruppe af ord. – Den slags konstruktioner kaldes gruppeejefald. Det vil sige at man kan nøjes med ét enkelt –s.
EKSEMPLER PÅ GRUPPEEJEFALD   
·  En af mine veninders lejlighed
·  Firmaet Hansen & Søns regnskaber
·  Malthe og Marias bryllup
 
Forklaring
Det hedder Malthe og Marias bryllup - hvis Malthe og Maria udgør en enhed, altså hvis de skal giftes med hinanden.

Man kan også bruge flere s'er i den slags forbindelser, men så kan det betyde to forskellige ting:

Vi skal til Malthes og Marias bryllup kan betyde
'Malthe og Maria skal giftes med hinanden' eller
'Malthe og Maria holder bryllup med hver deres kæreste'.

- I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at forklare hvad man helt præcist mener.
 
Ejefald ved tal og symboler
EFTER ORDENSTAL - ALTSÅ TAL DER ENDER PÅ PUNKTUM - TILFØJES -S
·  Margrethe 2.s prinsgemal
·  Christian 4.s Rundetårn
EFTER TALTEGN OG SYMBOLER TILFØJES ’S
·  Det var 2013's største hit
·  Christian X’s hustru
·  TV 2’s studieværter
 
Pas på ”apostrofitis”
Apostrofitis betyder overdreven og forkert brug af apostrof. Den viser sig bl.a. ved at mange bruger endelsen –’s, som om det var den eneste ejefaldendelse. Det fører til mange ukorrekte skrivemåder.
EKSEMPLER PÅ "APOSTROFITIS"
- OVERDREVET OG UKORREKT BRUG AF APOSTROF
·  Vores bil’s bremser
·  Frankrig’s vine
·  Birger’s Bodega
·  Ann’s hjemmeside
·  Bach’s violinkoncert
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.