TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Trykstærk vokal

 
 
Det er let at komme i tvivl når man skal skrive bøjningsformer af udsagnsord (verber) der i navnemåde (infinitiv) ender på en trykstærk vokal. (Navnemåde = infinitiv, fx at komme).
 
 
 
 
Begås og nås, men sy(e) s – med eller uden –e
Notatet her handler om hvordan man bøjer udsagnsord der ender på en trykstærk vokal. – Det vil sige næsten alle andre vokaler end det e der nærmest udtales som ø (fx i løbe og komme). Der er tale om udsagnsord som fx begå, befri, du, indvi, forny, se, si og sy.
Her hedder det fx:
EKSEMPLER:
Tæppet skal ries?  >< Tæppet skal ris?
Nu duer planen ikke?  
><  Nu dur planen ikke?
Det kan nåes endnu  
><  Det kan nås endnu?
 
Det store problem er altså hvornår man skal sætte et e ind foran endelserne –s og –r, og hvornår man ikke skal. – Det er der faste regler for, og du skal blot lægge mærke til hvilken vokal udsagnsordet ender på. (Vi har disse ni vokaler i dansk: a, e, i, o, u, y, æ, ø og å).
 
Ord på –i, -y og –u
Når det drejer sig om de udsagnsord der ender på –i, -y og –u, er det valgfrit om man vil indsætte et e eller ej foran endelsen. Begge muligheder er nemlig korrekte her.
KORREKT EKSEMPLER PÅ UDSANGSORD DER ENDER PÅ -I, -Y OG -U:
·  Tæppet skal ries/ris.
·  Nu duer/dur planen ikke.
·  Klubben fornyer/fornyr hans kontrakt.
·  Kontrakten skal snart fornyes/fornys.
 
Ord på –å mv
Men ved alle andre ord end dem der ender på –i, -y og –u, er der kun én korrekt mulighed – nemlig at lade være med at indsætte et e. Derfor skal du fx skrive:
KORREKT EKSEMPLER PÅ UDSANGSORD DER ENDER PÅ MV:
·  Det kan nås endnu.
·  Kyllingen optøs i køleskab.
·  Lejligheden kan beses efter kl. 19.
·  Det hele skal nås inden jul.
·  I det fjerne sås Kronborg.
 
Undgå fejl
Vær særlig opmærksom ved ord som gå, nå, slå, stå, indgå og opnå.

Mange sprogbrugere indsætter et e mellem vokalen å og endelsen -s og skriver fx ”opnåes” og ”foreslåes” – det er ukorrekt. - Vær derfor særlig opmærksom ved ord som fx gå, nå, slå, stå, indgå, opnå osv. - og sæt s’et på lige efter å’et som fx:
Jeg håber det kan nås.
Den slags bør vist kunne
undgås.
 
HUSKEREGEL
Sæt endelsen –s eller –r direkte på den trykstærke vokal – uden at indskyde et e:

Men lad være med uden videre at korrigere andre der har indsat et e. - For det kan jo godt være korrekt at skrive fx rier.
 •  Fangerne befris.

 •  Pladekontrakten skal snart fornys.

 •  Huset bebos af et kollektiv.

 •  Anden optøs i køleskab.

 •  Instrumentet dur ikke mere.

 •  Pigen rir bukserne sammen
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.