TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Bydemåde

 
 
Dette handler hvordan man skriver og danner bydemåde (imperativ) af forskellige slags udsagnsord (verber).
 
 
 
 
Bydemåde - undr, saml og mal 
Bydemåden er den korteste af udsagnsordets former, og ved de allerfleste udsagnsord er der ingen problemer med at danne bydemåde fx:
ALMINDELIGE EKSEMPLER PÅ BYDEMÅDE:
·   Stop
·   Skrid
·   Husk
·   Spis
 
Bydemåden er den korteste af udsagnsordets former, og man danner bydemåde ved at fjerne –e fra navnemåden, fx:
NAVNEMÅDE:
·   at spise
·   at male
BYDEMÅDE:
·   spis
·   mal
 
Hvis navnemåden har dobbeltkonsonant foran e’et, skal du også fjerne den ene af konsonanterne, fx:
NAVNEMÅDE:
·   at drikke
·   at komme
BYDEMÅDE:
·   drik
·   kom
 
Underlige former
Hvis du fjerner e’et fra navnemåden, vil du nogle gange støde ind i nogle underlige former fordi det ser mærkeligt ud når navnemådes e’et er væk. Tænk bare på ord som fx disse:
NAVNEMÅDE:
·   at behandle
·   at smuldre
·   at samle
·   at affjedre
·   at undre
BYDEMÅDE:
·   behandl
·   smuldr
·   saml
·   affjedr
·   undr
 
Det specielle ved disse imperativformer er at de ender på konsonantforbindelser som ellers ikke kan stå sidst i et dansk ord fx: -bn, -ndl, -dr og –ml.

Men det bliver de altså ikke ukorrekte af, og derfor er det helt korrekt at skrive den slags underlige former fx:
KORREKTE EKSEMPLER PÅ BYDEMÅDE
– ”UNDERLIGE” FORMER.
·   Åbn døren.
·   Sagtn farten.
·   Behandl pakken forsigtigt.
 
Skriv eventuelt de afstikkende bydemåder om
Hvis du ikke er så glad for de afstikkende bydemåder, kan du omgå problemet ved at skrive bydemåderne om eller ved at udskifte dem med mere ”almindelige” bydemåder som fx:
KORREKTE EKSEMPLER PÅ BYDEMÅDE
”ALMINDELIGE” FORMER
·   Sæt farten ned.
·   Luk døren op.
 
Undgå de ekstra e’er
Men du må bare ikke prøve at slippe uden om de underlige former ved at putte et ekstra e ind imellem konsonanterne eller ved at fastholde slut -e’et i navnemåde. – Det går ikke at du fx skriver:
UKORREKTE EKSEMPLER PÅ BYDEMÅDE:
·   Åben døren.
·   Behandel pakken forsigtigt.
·   Sagtne venligst farten.
 
Den slags nødløsninger er helt klart ukorrekte ifølge Retskrivningsordbogen.
 
Pace, fade ud, shine op mv.
De oprindelig engelske udsagnsord som fx: dope, fade ud, shine up, tape og time udgør et særligt problem. I dem fungerer slut-e’et som et signal for at vokalen før skal udtales på en særlig måde fx som ”æj” i fade ud og som ”aj” i shine up. – Derfor dur det ikke rigtigt her at udelade e’et i bydemåde.
 
Hvis du har brug for at lave imperativer af den slags (engelske) udsagnsord, skal du derfor skrive dem på samme måde som navnemåderne fx:
Tape figurerne fast.
Tune ind på Radio Hiphop.
Pace ikke dit barn frem.
 
Kontroller eller kontrollér?
Nogle gange sker det at en bydeform falder sammen med et andet ord. Fx er noter bydeform af udsagnsordet notere, men ordet kunne jo også lige så godt være flertalsformen af navneordet en note.
 
- Så hvis du vil undgå at en bydeform bliver forvekslet med et andet ord, kan du sætte et accenttegn efter det sidste e fx:
Kontrollér
Notér
Analysér.
 
Udråbstegn!
Ofte ser man udråbstegn - ! – efter en sætning med bydemåde. Men man behøver ikke altid at sætte udråbstegn efter en bydemåde. – Tit er det nok med punktum.
 
Huskeregel – sådan danner du bydemåde
Fjern slut-e’ et fra navnemåde.
NAVNEMÅDE:
·   spise
·   kommandere
·   åbne
BYDEMÅDE:
·   spis
·   kommander
·   åbn
 
Hvis der er to ens konsonanter foran slut-e’et , skal du også fjerne den ene af dem fx:
NAVNEMÅDE:
·   komme
·   beskytte
BYDEMÅDE:
·   kom
·   beskyt
 
Hvis navnemåden ender på andet end tryksvagt –e (udtalt næsten som et ”ø”), er bydemåden den samme som navnemåden fx:
NAVNEMÅDE:
·   stå
·   se
BYDEMÅDE:
·   stå
·   se
 
I ord fra engelsk med en enkelt vokal udtalt som diftong i stavelsen før endelsen er bydeformen også lig med navnemåden, fx:

Tape (”tæjp”) knapperne fast.
 
 
 
TEST DIG SELV I DINE FÆRDIGHEDER
 
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.