TEGNSÆTNING
OM SPROGET
 
 
SPROGRIGTIGHED
 
 
 

Kommaregler

 
 
- som de er fra 2004
Kommaets funktion er at vise os hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Komma hjælper os altså med at forstå indholdet i sætningerne. Her får du en beskrivelse af reglerne for at sætte komma efter det grammatiske kommasystem der trådte i kraft fra 2004.
 
 
 
 
Følg de syv vigtigste basisregler
Med disse syv basisregler kan du sætte langt de fleste kommaer rigtigt:
  1. SÆT KOMMA MELLEM HELSÆTNINGER.

  2. SÆT – VALGFRIT – KOMMA FORAN LEDSÆTNINGER.

  3. SÆT KOMMA EFTER LEDSÆTNINGEN NÅR DEN STÅR FORREST ELLER INDSKUDT.

  4. SÆT KOMMA OMKRING EN LEDSÆTNING DER STÅR PARENTETISK.

  5. SÆT KOMMA I OPREMSNINGER.

  6. SÆT KOMMA VED TILFØJELSER DER FORKLARER OG PRÆCISERER, NAVNETILLÆG OG ANDRE LED UDEN FOR SÆTNINGEN.

  7. SÆT - VALGFRIT - KOMMA FORAN MEN.
 
Regel 1:
Sæt komma mellem helsætninger
 
En helsætning står ikke som led i nogen anden sætning. Hver sætning i info-boksen er en helsætning:
Solen skinnede, 
     X              O
og bukserne blafrede i vinden
               X                  O
 
Tøjet hænger på snoren,
      X          O 
så jeg er færdig for i dag.
        X  O  
 
Artiklen har været svær
         X         O 
at sætte sig ind i, 
men nu er den forstået.
                           O         X
 
Der skal altid være et tegn imellem to helsætninger
Tit vil man sætte punktum, men hvis de to sætninger hører tæt sammen, sætter man komma.
 
Husk at en helsætning kan bestå af en bydemåde (imperativ)
Hvis du har en bydemåde efterfulgt af en anden helsætning, skal der komme imellem dem, fx:
    Tænk, vi har fået ny kursuschef igen.
    Se, nu går det hele meget bedre.


To bydemåder efter hinanden udløser også et komma, fx:
    Skrid, og kom aldrig mere tilbage.

To bydemåder kan være så tæt knyttet at det ikke giver mening at adskille dem med komma, fx:
    Rend og hop.
    Spis og vær glad.


Men hvis de to bydemåder er meget nært forbundne, er kommaet valgfrit, fx:
    Tag kosten(,) og fej gulvet.

Afhængig af hvor tæt knyttet bydemåderne er, kan det være en vurderingssag om man mener der skal komma eller ej.
 
Regel 2:
Sæt – valgfrit – komma foran ledsætninger
 
Det er valgfrit om man vil sætte startkomma, dvs. komma foran ledsætninger (i info-boksen markeret med rødt). Man bør bare vælge det samme princip i hele sin tekst. Sprognævnet anbefaler at man dropper startkommaet. De valgfrie kommaer står i parentes (,).
Solen skinner(,) når det er skyfrit.
Regnen falder kun(,) når det er skyet.
Det er regnen(,) der gør mig i dårligt humør.
Mary spiller syg(,) når hun skal til eksamen.
Otto går til eksamen(,) selvom han er syg.
 
Du skal altså ikke automatisk sætte komma foran at, når, da, som/der og hv-ord som du måske lærte i skolen.
- Det er også valgfrit at sætte komma mellem ledsætninger hvor den sidste lægger sig til den der står foran. Dvs. at ledsætningerne står ned ad en trappe på hver sit trin. 2. ledsætning er underordnet den 1., og 3. ledsætning er underordnet den 2. osv.
- For at du bedre at kan skelne mellem ledsætningerne, er de markeret med henholdsvis en rød og en grøn farve. Helsætningerne er markeret med blå.
 
Luna synes(,) at her er hundekoldt (,) når vinduet står åbent.

Luna synes(,)
helsætning 
at her er hundekoldt(,)
1. ledsætning 
når vinduet står åbent.
2. ledsætning 
Erna har job(,) da det giver penge(,) som skal bruges(,) når hun går i byen.

Erna har job(,)
helsætning
da det giver penge(,)
- 1.ledsætning
som skal bruges(,)
- 2. ledsætning
når hun går i byen.
- 3. ledsætning
Han så intet(,) fordi solen stak(,) da han kørte bilen(,) som var lånt.

Han så intet(,)
helsætning
fordi solen stak(,)
- 1.ledsætning
da han kørte bilen(,)
- 2.ledsætning
som var lånt.
- 3.ledsætning
 
Hvis du følger Sprognævnets anbefaling om at lade være med at sætte komma før ledsætningerne, er der altså slet ingen kommaer i de ovenstående eksempler.
 
Undtagelser
Det er valgfrit med komma foran ledsætninger – medmindre de er parentetiske eller sideordnede. Læs mere om dét under regel tre og fire.
 
Regel 3:
Sæt komma efter ledsætningen når den står forrest eller indskudt
 
Sæt komma efter ledsætningen når den står enten foran - eller er indskudt i – helsætningen, se disse eksempler:
SÆT KOMMA EFTER LEDSÆTNINGEN NÅR DEN STÅR FORAN HELSÆTNINGEN

Når det er sommer, er det somme tider varmt i Danmark.

Når Hugo går i bad, ringer telefonen ofte.

Hvis alle hjælper til, kan vi nå det.

Da Petrine er syg, kan hun ikke komme.

Som man reder, ligger man.
SÆT KOMMA EFTER LEDSÆTNINGEN NÅR DEN ER INDSKUDT I HELSÆTNINGEN

Opgaver(,) der er afleveret inden mandag kl. 9, regnes med.

Fredag(,)
hvor vi skulle af sted, begyndte det at storme.
SÆT OGSÅ KOMMA EFTER LEDSÆTNINGEN SELVOM DET SKILLER UDSAGNSLED OG GRUNDLED.

At skoleinspektøren ikke kan læse uden briller,
                                         X

står klart.
   O

Sæt helst – valgfrit ifølge regel 2 - først komma når den sidste ledsætning slutter hvis der står flere ledsætninger foran helsætningen: 
1. ledsætning(,)    2. ledsætning,    helsætning.
Når jeg tænker på den sommer(,) vi var i Venedig, bliver jeg glad.

Hvis solen skinner(,) når det regner, kommer der regn i tre dage.

At solen skinner i morgen(,) hvor søde Lotte har fødselsdag, er helt sikkert.
 
Sæt komma mellem sideordnede ledsætninger
Sæt komma mellem ledsætninger der står sideordnet, og som indledes med et underordningsbindeord.
Underordningsbindeordet skal være til stede i begge ledsætninger. Underordningsbindeord er ord som fx: at, da, hvis, som, fordi og når. - Oftest er det det samme underordningsbindeord der går igen i de sideordnede ledsætninger, fx når og når, idet og idet - ellers er kommaet valgfrit. Men hv-ord er også underordningsbindeord, og de kan være ens eller forskellige i de sideordnede ledsætninger - men så skal der være komma. Det samme gælder med som og der som er et par af underordningsbindeord.
Underordningsbindeordene er markeret med kursiv i det følgende:
Da ferien gik i vasken, og da vi ikke havde flere penge, blev vi hjemme.

Hvad der sker, og hvordan det sker, ved jeg ikke endnu.

Hvis det bliver varmt, og hvis vi får tid, går vi på café og hygger.

Det er regnen(,) der gør mig ked af det, og som får mig til at flygte sydpå.

Sille har ondt i maven(,) når hun skal op i et fag hun ikke er god til, og når hun ellers skal noget(,) hun ikke har lyst til.
 
Kommaet mellem de sideordnede ledsætninger er valgfrit hvis underordningsbindeordet mangler
Kommaet mellem de sideordnede ledsætninger er valgfrit hvis underordningsbindeordet mangler i en eller begge ledsætninger.
Når døren står åben(,) og ovnen er slukket, er det hundekoldt.

(Hvis her fx havde stået: når ovnen er slukket …, ville kommaet ikke være valgfrit.)
 
Regel 4:
Sæt komma omkring en ledsætning der står parentetisk
 
Sæt komma omkring selvstændige parentetiske ledsætninger (bisætninger). - Omkring betyder at du skal sætte komma på begge sider af ledsætningen, medmindre den står til sidst i sætningskonstruktionen.
 
Sæt parentes om ledsætningen, eller indsæt "i øvrigt"
Hvis du er i tvivl om det er en parentetisk ledsætning, kan du prøve om du kan sætte parentes om ledsætningen. Hvis der kan det, så skal du også sætte komma. Du kan også indsætte "i øvrigt" i ledsætningen. Hvis det kan lade sig gøre og meningen bibeholdes, skal du også sætte komma.
Min veninde, der altid kun køber dyrt designertøj, har aldrig nogen penge.
(…, der kun køber dyrt designertøj, … er en parentetisk ledsætning der står midt i sætningskonstruktionen).

Min veninde har aldrig nogen penge, fordi hun i øvrigt altid kun køber dyrt designertøj.
(…, fordi hun i øvrigt altid kun køber dyrt designertøj.… er en parentetisk ledsætning der står sidst i sætningskonstruktionen).
EKSEMPLER PÅ PARENTETISKE LEDSÆTNINGER

Inspektøren havde tabt sine briller, som han i øvrigt plejede at være så øm om, da han cyklede hjem.

Hendes søn,
som bor i Kina, er på besøg.

Denne udvikling,
som man udmærket kender til, er et af tidens største problemer.

Vi kan ikke anerkende denne undskyldning,
som vi i øvrigt har hørt mange gange før.
 
Regel 5:
Sæt komma i opremsninger
 
Sæt komma i opremsninger, det vil sige dér hvor der kunne have stået et og, men eller eller:
EKSEMPLER MED OPREMSNINGSKOMMA

Poul, Susi og Leo kommer også.

Vi skal enten til Paris, London eller Berlin.

Menuen lød på fiskeanretning med citron, kalvemedaljoner med asparges og hindbæris med mynte.

Til togrejsen købte hun et blad, et stykke chokolade, en sandwich og en Cocio.
 
Adresser, en særlig form uden "og”:
I adresser bruger vi som regel linjeskift som ”grænsepæl”, men vælger du i stedet at skrive adressen i én linje, træder kommaet i stedet for linjeskiftet:
Jens Hansen, Græsvej 5, 8660 Skanderborg.

Der skal ikke komma når du skriver leddene under hinanden:
Jens Hansen
Græsvej 5
8660 Skanderborg
 
Valgfrit med komma i datoer
Reglen er enkel:
Du behøver ikke sætte komma i datoer, men du må gerne sætte komma mellem stednavn og dato, og mellem dag og time, fx:
Skanderborg den 12. januar 2014 eller Skanderborg, den 12. januar 2014.

Mødet er den 18. maj kl. 18.00 eller Mødet er den 18. maj, kl. 18.00.
 
Der skal komma foran det sidste "dels" ved opremsninger med dels:
• Der er fokus på dels sproget, dels litteraturen.
 
Regel 6:
Sæt komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer, navnetillæg og andre led uden for sætningen.
 
Sæt komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer
Den mest almindelige type af selvstændige sætningsdele – i hvert fald i skriftsproget – er de forklarende og præciserende dele. Reglen er den samme som ved andre selvstændige sætningsdele, nemlig at man sætter komma hvis man lige så godt kunne have sat parentes eller tankestreger:
EKSEMPLER PÅ KOMMA VED TILFØJELSER DER FORKLARER OG PRÆCISERER

Jan Andersen, virksomhedens bedste sælger, har altid været en blændende taler.

Jan Andersen, der er virksomhedens bedste sælger, har altid været en blændende taler.

Henrik foretrækker franske vine, især de dyre.

Alle former for forsikringer, herunder ansvarsforsikringer, skal du tegne i afdelingen for kundeservice.

Man kunne se(,) at Johannes ikke havde været syg og ligget i sengen, bl.a. fordi han var meget solbrændt.

Ib undskylder sig tit med(,) at han har ondt i maven, fx når han skal hjælpe til.
 
Men ingen kommaer her
Ingen kommaer her – der er ikke tale om navnetillæg (appositioner), her ”siger vi det kun én gang”:
Adolf Hitler var østriger.
Vi besøgte H.C. Andersens fødeby.
Storbyen Delhi er stærkt forurenet.
Statsminister Helle Thornings-Schmidt rejser snart til USA.
 
Sæt komma ved led uden for sætningen
Man skal sætte komma ved led der står uden for sætningen, fx ved tiltaleord, udråb, spørgende tilføjelser og visse andre led i ekstraposition:
TILTALEORD
Kom lige herhen, Niels!
Piger, nu er det tid til at hygge.
UDRÅB
Øv, nu kørte mit tog.
(Øv er et led uden for sætningen).
Kan du da ikke høre efter, for pokker!
(For pokker er et led uden for sætningen).
Tak, det var en stor hjælp.
(Tak er et led uden for sætningen).
Ja, nu kommer jeg.
(Ja er et led uden for sætningen).
SPØRGENDE TILFØJELSER
Far kommer da til fødselsdagen, ikke?
Hun er da medlem af klubben, ikke?
De protesterer da ikke, vel?
Hun er vist kommet i godt selskab, hvad?
EKSTRAPOSITION
Jan, ham kan vi da stole på?
Var han ikke nordmand, ham Holberg?
På fredag, da skal jeg til tandlæge.
 
Regel 7:
Sæt - valgfrit - komma foran men
 
Ordet men har siden 1918 haft en hel kommaregel for sig selv, den er nu blevet valgfri. Du kan altid sætte et komma – eller et andet tegn, fx tankestreg foran men. - Men du behøver dét ikke længere hvis der ikke kommer en helsætning bagefter. Følger der en helsætning efter, skal der komma foran men.
 
Sæt - valgfrit - komma foran men hvis der ikke kommer en helsætning bagefter
Nogle gange kan det der står før og efter men, dog være så tæt forbundet at man ikke ønsker at markere det med et ophold. I sådanne tilfælde kan man altså fra 2004 undlade at sætte komma:
Han ser godt ud(,) men er ikke særlig kvik!

Borgmesteren flyver ikke på ferie(,) men kører med tog.
 
Sæt - altid - komma foran men hvis der kommer en helsætning bagefter
Følger der en helsætning efter, skal der komma foran men:
Du kommer for sent, men det gør ikke noget.

Jeg vil gerne være en økologisk forbruger, men jeg er det ikke for enhver pris og til enhver lejlighed.
 
 
 
 

BRUGERVEJLEDNING:
Klik dig ind på de forskellige temaer via nedenstående 3 ikoner: Sprogrigtighed, Tegnsætning eller Om sproget. Her finder du emnerne og materialerne for de 3 temaer.